logo web

 1974 var der i High- Fidelity DK en række artikler af
Steen Duelund med hans "cementhorn".
(S.D. kalder det selv  hyperbolsk- exponentielt - vistnok
et udslag af den herres finurlige humoristisk sans). 

Hornet kombinerer exponential kurven med Voights orgelpibe princip (se under konstruktionsteorier) og anvender konsekvent støbte rundinger i stedet for de sædvanlige foldninger.

Konstruktionen er rigtig spændende fordi helt grundlæggende ting er på plads og der virkelig er lagt hjerte, forstand og muskler i arbejdet. 

En virkelig udfordring for enhver selvbygger og det blev startskuddet til nok en hornbølge blandt danske entusiaster.

På billedet t.h. mangler de 2 "døre" der i den senere  udgave forlænger hornmundingen.


 

 duelund cement img

          duelind snit v      Hornet er ret vellykket, især fordi der kun forekommer
 få resonanser fra kabinettet.

 Målinger viser at bashornet er aktivt i området 40 - 160  Hz. - altså ialt 2 oktaver.

 Det ville nok have været ønskeligt om det havde rakt op
 til ca. 250 Hz. da de anvendte enheder "taber" i niveau
 fra ca. 500 Hz. og nedefter.   

 Foruden denne udgave kom S.D. også med en version  med 2 enheder i hvert kabinet - alle målene var her
 forøget med 25% - ellers er alt som vist her.

 Forsøg med hornene har vist at et 250 Hz. fronthorn  gavner sagen - det giver lidt svækket balance mod  bunden, men er absolut acceptabelt.

 Ladekammeret bag enheden kan justeres med små  plasticposer fyldt med ovntørret sand - 

Duelund horn Data
Højde:  121 cm.
Bredde:   45 cm.
Dybde :   42 cm.
Vægt:   60 kg.
Drive Unit: PM 6 A/C
Frekvensområde:  40-20 KHz.
Følsomhed:  97 db 1 W

Vægt og følsomhed kan variere efter udførelse og
anvendt enhed.
Duelund har også brugt Philips og Coral enheder med
godt resultat.

duelund snit top


elec but